Pagalbos į namus paslauga - yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui (šeimai) teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba. Tai asmens namuose teikiamos paslaugos, padedančios asmeniui (šeimai) tvarkytis buityje bei dalyvauti visuomenės gyvenime.

Pagalbos į namus paslaugas gali gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone ir užsieniečiai, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi LR ir gyvenamąją vietą deklaravę Anykščių rajone.

Pagalbos į namus paslaugų gavėjai:
• Suaugę, senyvo amžiaus asmenys su negalia ir jų šeimos;
• Senyvo amžiaus asmenys ir jų šeimos;
• Vaikai su negalia ir jų šeimos;
• Kiti asmenys ir šeimos laikinai dėl ligos ar kitų priežasčių netekę savarankiškumo.

Pagalbos į namus paslaugos:
• Informavimas;
• Konsultavimas;
• Atstovavimas;
• Bendravimas;
• Maitinimo organizavimas (kai maistas pristatomas iš kitų įstaigų);
• Maisto produktų nupirkimas, pristatymas ir maisto ruošimas;
• Pagalba buityje (skalbimas, namų tvarkymas);
• Asmens higiena;
• Kitos paslaugos.

» Pagalbos į namus teikiamų pagrindinių paslaugų sąrašas

Pagalbos į namus paslaugų teikimo organizavimas
Pagalbos į namus paslauga asmeniui teikiama iki 10 val. per savaitę, centro darbo valandomis ir darbo dienomis. Paslaugų teikimo trukmę ir sudėtį lemia šių paslaugų poreikis ir objektyvi asmens sveikatos būklė. Pagalbos į namus paslaugų sudėtis turi būti sudaryta ne mažiau kaip iš 3 paslaugų. Su asmeniu (jo globėju, įgaliotu asmeniu), kuriam bus teikiama pagalbos į namus paslauga, pasirašoma nustatytos formos sutartis.

Pagalbos į namus paslaugos sustabdomos paslaugų gavėjui (globėjui, asmeniui turinčiam įgaliojimą, kitiems suinteresuotiems asmenims) pateikus raštišką prašymą.

Pagalbos į namus paslaugos nutraukiamos:
• kuriai nors iš šalių nevykdant arba netinkamai vykdant sutartyje numatytų įsipareigojimų;
• paslaugų gavėjui mirus;
• paslaugų gavėjui apsigyvenus valstybės ar savivaldybės išlaikomoje įstaigoje;
• paslaugų gavėjui išvykus gyventi į kitą rajoną;
• paslaugų gavėjo iniciatyva, raštų pranešus paslaugų teikėjui;
• kitais nenumatytais atvejais.

Mokestis už pagalbą į namus nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti, vadovaujantis Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

Pagalbos į namus paslaugas teikia socialinis darbuotojas, individualios priežiūros personalas (socialinio darbuotojo padėjėjai).

 +  2021 m. Pagalbos į namus tarnybos paslaugų gavėjų anoniminės apklausos rezultatai

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-94 ,,Dėl Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodikos patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1571; 2010, Nr. 79-4099.
5. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. Nr. 1- TS- 445“ sprendimas „Dėl pagalbos į namus ir dienos socialinės globos asmens namuose paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo ir pagalbos į namus paslaugos kainos patvirtinimo ir pritarimo dienos socialinės globos asmens namuose paslaugos kainai.

Įgyvendinami projektai

finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų 

 esfa

PLAČIAU apie projektus

Apklausa

Kaip vertinate mūsų įstaigos teikiamų paslaugų kokybę?

Vykdomi projektai

projektas treniruokliai

projektas vdc 1

NDC laikraštukas

laikrastis

MVKT padalinys

mvkt

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com