Motinos ir vaiko krizių tarnybos veiklos tikslas – užtikrinti saugią aplinką asmenims (šeimoms) ir jų vaikams, patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.), ugdyti ir stiprinti paslaugų gavėjų gebėjimus savarankiškai spręsti savo socialines problemas padėti jiems įveikti socialinę atskirtį bei atkurti socialinius ryšius su visuomenę.

Kas gali kreiptis?
• moterims (vyrams) su vaikais, negalintiems gyventi savo namuose dėl artimųjų smurto;
• moterims (vyrams) su vaikais, nukentėjusiems nuo stichinių nelaimių (gaisro, liūčių ir pan.);
• moterims (vyrams) ir jų vaikams – prekybos žmonėmis ir prostitucijos aukoms;
• asmenys ir jų vaikai pakliuvę į krizinę situaciją.

Laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugos skiriamos krizinėje situacijoje esantiems asmenims ir jų vaikams, deklaravusiems gyvenamąją vietą ir/ar faktiškai gyvenantiems Anykščių rajone, kuriems nustatytas laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo krizių centre paslaugų poreikis.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos teikiamos socialinės paslaugos:
1. Bendrosios socialinės paslaugos:
1.1. informavimas - reikalingos informacijos apie socialinę pagalbą suteikimas asmeniui (šeimai);
1.2. konsultavimas - socialinio darbuotojo teikiama paslauga, kai kartu su asmeniu analizuojama asmens (šeimos) probleminė situacija ir ieškoma veiksmingų sprendimo būdų sprendžiant socialines, psichologines, teisines asmens (šeimos) problemas;
1.3. tarpininkavimas ir atstovavimas - pagalbos asmeniui (šeimai) suteikimas sprendžiant įvairias asmens (šeimos) problemas (socialines, psichologines, teisines, buitines, tvarkant dokumentus, mokant mokesčius, užrašant pas specialistus), tarpininkaujant tarp asmens (šeimos) ir aplinkos(kitų institucijų, specialistų, artimųjų ir giminių).
1.4. Laikino apnakvindinimo paslaugos ( iki 3 parų):
• informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines, psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan.), nakvynės suteikimas, maitinimo paslaugų organizavimas, minimalios asmeninės higienos paslaugų organizavimas (maudymosi, prausimosi ir pan.), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (padedant tvarkyti pinigų apskaitą, sumokėti mokesčius bei apsipirkti, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius), laisvalaikio organizavimas.
1.5.Apgyvendinimo krizių centre paslaugos (teikiamos iki 6 mėn.):
• informavimas, konsultavimas, tarpininkavimas ir atstovavimas (tvarkant dokumentus įvairiose institucijose, padedant asmenims spręsti socialines (gyvenamosios vietos, darbo paieškos ir kt.), psichologines, sveikatos, ūkines bei buitines problemas, palaikant santykius su artimaisiais, sutvarkant dokumentus dėl socialinių išmokų mokėjimo ir pan.), apgyvendinimas, psichologinė–psichoterapinė pagalba, minimalių buitinių ir asmeninės higienos paslaugų organizavimas (virtuvėlė, dušas, skalbimo paslaugos ir t.t.), kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas (padedant tvarkyti pinigų apskaitą, apsiperkant, planuojant ir atliekant namų ruošos darbus, ugdant tarpasmeninio bendravimo įgūdžius ir pan.), darbinių įgūdžių ugdymas, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas, laisvalaikio organizavimas.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos socialinio darbuotojo veiklos uždaviniai:
• teikia socialines paslaugas asmenims (šeimoms) ir jų vaikams patekusiems į krizinę situaciją (nukentėjusių nuo smurto artimoje aplinkoje, prekybos žmonėmis, prostitucijos ir kt.), suteikiant laikiną saugų prieglobstį (apnakvindinimą), bei kitas būtinąsias paslaugas (asmens higienos, maisto gaminimo, kt.), padėsiančią įveikti krizinę situaciją;
• teikia intensyvią krizių įveikimo ir psichosocialinę pagalba asmenims, išgyvenantiems krizę ar patyrusiems stiprius emocinius išgyvenimus (sunkias ligas, netektis,| skyrybas šeimoje, psichologinį, moralinį, fizinį ar seksualinį smurtą) ir jų šeimoms artimiesiems;
• renka, kaupia ir analizuoja informaciją, apie asmenis (šeimas) auginančius nepilnamečius vaikus ir patiriančius smurtą artimoje aplinkoje. Vertina asmens (šeimos) patiriančios smurtą artimoje aplinkoje problemas bei socialinę aplinką, organizuoja pagalbą.
• organizuoja savipagalbos grupes, koordinuoja nuoseklią jų veiklą;
• siekia prevenciškai užkirsti kelią galimoms socialinėms problemoms šeimoje;
• suteikti visapusišką kompleksinę pagalbą kritinėje situacijoje atsidūrusiems Motinos ir vaiko krizių tarnybos klientams;
• aktyviai dalyvauti projektinėse veiklose;
• užtikrinti teikiamų socialinių paslaugų kokybę ir tęstinumą;
• skleisti informaciją apie socialinių paslaugų tinklą ir apie atskiras paslaugų rūšis bei jų gavimo sąlygas.

Motinos ir vaiko krizių tarnybos laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo paslaugos neteikiamos asmenims:
• apsvaigusiems nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų;
• kuriems būtinas stacionarus gydymas;
• turintiems proto ar psichinę negalią;
• kuriems reikalinga būtinoji psichiatro pagalba;
• sergantiems TBC;
• sergantiems lytiškai plintančiomis ligomis, AIDS;
• sergantiems kitomis ūminėmis infekcinėmis ligomis ir odos infekcinėmis ligomis;
• kuriems nustatytas nuolatinės slaugos poreikis.

Sprendimą dėl laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo krizių centre paslaugų Krizių tarnyboje teikimo priima Socialinės paramos skyriaus vedėjas Socialinių paslaugų komisijos teikimu.

Asmeniui laikino apnakvindinimo ar apgyvendinimo krizių centre paslaugų poreikis Krizių tarnyboje nustatomas vadovaujantis Asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir socialinių paslaugų paskyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2010 m. liepos 29 d. sprendimu Nr. TS-249.

Padalinio veiklos ataskaita už 2019 metus
Motinos ir vaiko krizių tarnyboje darbas organizuojamas vadovaujantis Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimu Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino apgyvendinimo paslaugų kainai“.
2019 metais 23 asmenys pasinaudojo laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugomis. 12 asmenų (suaugę asmenys su vaikais) laikino apnakvindinimo paslaugos teiktos 15 kalendorinių dienų. Apgyvendinimo paslaugomis pasinaudojo 11 asmenų (suaugę asmenys su vaikais). Paslaugos jiems buvo teikiamos 133 kalendorines dienas. Iš viso Tarnyboje krizę šeimoje patyrę asmenys (šeimos) gyveno 148 dienas. 6 šeimos iš jų 6 moterys ir 9 vaikai. Motinos ir vaiko krizių tarnyboje bendrosios socialinės paslaugos buvo teiktos 341 kartą, iš jų: informavimas, konsultavimas – 137, tarpininkavimas ir atstovavimas – 57, kasdieninių gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas – 97, darbinių įgūdžių ugdymas – 4, sveikatos priežiūros paslaugų organizavimas – 27, kitų paslaugų organizavimas – 19. 2019 metais laikino apnakvindinimo ir laikino apgyvendinimo paslaugos buvo suteiktos 9 asmenims, nukentėjusiems nuo smurto artimoje aplinkoje. Paslaugos suteiktos 4 moterims ir 5 vaikams.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2013 m. spalio 31 d. sprendimas Nr. 1-TS-304 „Dėl laikino apnakvindinimo ir apgyvendinimo krizių centre paslaugų Anykščių rajono socialinių paslaugų centre skyrimo, teikimo ir mokėjimo už paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo ir pritarimo laikino apgyvendinimo paslaugų kainai“.

Atsakingos socialinės darbuotojos:
Karolina Sakalauskienė
Mob. Tel: +370 615 14928
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vaida Garšanovienė
Mob. Tel.: +370 673 08689
El. paštas: Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.

Vykdomi projektai

PRTOJEKTAS integralios pagalbos

PROJEKTAS kokybes gerinimas

PROJEKTAS EQUASS


projektas treniruokliai

projektas vdc 1

Fotogalerija

puntukas1

pagalbos vaikams linija

bankas

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com