Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo tikslas - sudaryti sąlygas socialiai pažeidžiamiems asmenims ugdyti ar kompensuoti gebėjimus savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir dalyvauti visuomenės gyvenime.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų organizavimo paskirtis – užtikrinti minimalų asmeninės higienos poreikių patenkinimą Anykščių rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamų pajamų ar skurdo negali (neturi galimybės) pasirūpinti savo higiena.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugas turi teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai bei užsieniečiai, tarp jų ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ir deklaravę gyvenamąją vietą arba įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Anykščių rajono savivaldybėje.

Kategorijos asmenų, kuriems, gali būti skiriamos bei teikiamos asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos:
1. socialinės rizikos vaikai;
2. socialinės rizikos šeimos;
3. socialinės rizikos suaugę asmenys;
4. senyvo amžiaus asmenys;
5. asmenys su negalia.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos gali būti organizuojamos ir teikiamos tik asmenims, kurie negali pasirūpinti asmenine higiena dėl sąlygų namuose nebuvimo (gyvenantys būstuose be patogumų) arba dėl to, kad neturi nuolatinės gyvenamosios vietos.

Asmenims (šeimoms) savo iniciatyva pabloginusiems buities ir gyvenimo sąlygas, susijusias su asmens higiena bei priežiūra, asmens higienos ir priežiūros paslaugos neteikiamos.

Vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia, kuriems nustatytas mažesnis nei 60 proc. darbingumo lygis, ir senyvo amžiaus asmenims, kuriems nustatytas vidutinių ar didelių specialiųjų poreikių lygis, asmens higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nepriklausomai nuo buities ir gyvenimo sąlygų.

Pirties (dušo) paslauga gali būti organizuojama ir teikiama sunkios negalios asmenį lydinčiam asmeniui (vienam asmeniui – vienas lydintis asmuo).

Asmuo pageidaujantis gauti asmeninės higienos ir priežiūros paslaugą, į Anykščių rajono socialinių paslaugų centrą ir pateikia šiuos dokumentus:
• Prašymą - paraišką SP-8 forma (pildoma įstaigoje);
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasas, asmens tapatybės kortelė ar leidimas laikinai gyventi Lietuvoje);
• Neįgaliojo, specialiųjų poreikių apžymėjimą;
• Pensininko pažymėjimą;
• Pažymą (-as) apie gaunamas savo ir šeimos narių (neatsižvelgiant į tai, kur jie deklaruoja gyvenamąją vietą) paskutinių trijų mėnesių pajamas, jeigu dirba ar turi kitą pajamų šaltinį, o pasikeitus pajamų dydžiui ar pajamų šaltiniui – pažymą (-as) apie einamojo mėnesio pajamas.
• Kitus dokumentus, patvirtinančius asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos poreikį.

Dokumentai, pateikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

Sprendimą dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo visų reikiamų dokumentų pateikimo Anykščių rajono savivaldybės administracijos socialinių paslaugų organizavimo komisijos teikimu priima Anykščių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėjas ar jo įgaliotas asmuo. Priimto sprendimo kopija dėl asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų perduodama Socialinių paslaugų centrui.

Asmeninės higienos ir priežiūros paslaugos teikiamos nemokamai ar iš dalies mokamai.

Susiję teisės aktai:
1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas (Žin., 2006, Nr.17-589; 2012, Nr. 83-4345).
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006-04-05 įsakymas Nr. A1-93 ,,Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 43-1570; 2010, Nr. 83-4393).
3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 583 „Dėl Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" (Žin., 2006, Nr. 68-2510; 2010, Nr. 86-4549).
4. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimas ,,Dėl Anykščių rajono savivaldybės asmeninės higienos ir priežiūros paslaugų skyrimo, teikimo ir mokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo 2008 m. gegužės 29 d. Nr. TS-178.

Vykdomi projektai

projektas vdc

projektas treniruokliai

1integral baner

zz ba

yy ba

Fotogalerija

puntukas1

smlogo

skirk 2 proc 2016 4

bankas

anyksciu savivaldybe

Mes Facebook'e

Informacija

BĮ Anykščių rajono socialinių paslaugų centras
Įm. kodas: 301216534
Registracijos adresas: Šaltupio g. 11, LT-29131 Anykščiai
Tel./Fax. (8 381) 43 140
Darbo laikas:
Pirmadienį – Ketvirtadienį: 8:00 - 17:00
Penktadienį: 8:00 - 15:45
Pietų pertrauka: 12:00 - 12:45 
Susisiekite su mumis:
info@socialinespaslaugos.lt

                                       
JSN Solid is designed by JoomlaShine.com